Funnel syventää asiakkaidensa markkinatajua Myyntioptimin avulla

MRK Funnel Oy on markkinoinnin ja myymisen palvelutoimisto, jonka asiakkaita ovat kasvua tavoittelevat palvelu- ja ratkaisumyyntiorganisaatiot. Asiakastiedon Myyntioptimi-palvelun avulla Funnel syventää asiakkaidensa markkinatajua ja auttaa heitä löytämään uusia kannattavia asiakkaita. Suurimman hyödyn palvelusta saavat yritykset, joilla ei ole käytettävissään riittävästi omia resursseja asiakaskuntansa taustatietojen ja kohderyhmien analysointiin.

MRK Funnelin erikoisosaamista on täsmätiedon kartoitus asiakkaidensa tarpeisiin, ja yhtenä merkittävänä analyysityökaluna kartoitukseen he käyttävät Asiakastiedon Myyntioptimi-palvelua. ”Useissa projekteissa Myyntioptimista saatu tieto on sellaisenaan meidän asiakkaalle arvokasta, mutta on myös projekteja, missä Myyntioptimin tuottama yritystasoinen tieto on meille lähtökohtana syvempään yritysanalyysiin”, kertoo MRK Funnelin toimitusjohtaja Mika Rautiainen.

Yritysmassasta potentiaalisin joukko esiin

Yritysten päättäjätiedot, tausta- ja taloustiedot sekä riskiluokitukset ovat osa täsmätietoa, jonka kartoittamiseen yritysten omat resurssit eivät aina riitä. Rautiaisen mielestä Myyntioptimin monipuoliset hakukriteerit helpottavat erityisesti pienten ja keskisuurten myynti- ja markkinointiorganisaatioiden elämää.

”Olemme esimerkiksi kaivaneet esiin yhdelle meidän asiakkaista 26 000 yrityksen joukosta hyvinkin tarkan ja kohdennetun joukon potentiaalisia asiakkaita. Näin valtavasta massasta on saatu esiin tarkka ja helposti käsiteltävä joukko yritysjohtoa. Kohderyhmän karsiminen säästää asiakkaidemme aikaa ja edesauttaa kauppojen toteutumisessa. Jotta Myyntioptimista saa kaiken hyödyn irti, on massaa haettava paljon, ja käytön on oltava toistuvaa”, kertoo Rautiainen.

Arvokasta taustadataa helposti ja nopeasti

Funnelin yhteistyö Asiakastiedon kanssa on jatkunut jo usean vuoden ajan. Rautiainen suosittelee Myyntioptimin käyttöä erityisesti kasvuhakuisille yrityksille, joiden kohderyhmä tai nykyisten asiakkaiden joukko on laaja tai sitä ei ole pystytty tarkasti määrittelemään. Kiitosta kerää myös palvelun laatu ja käytettävyys. ”Meille on arvokasta se, että saamme Asiakastiedolta paljon sellaista taustadataa, mitä muut palveluntarjoajat tai ohjelmistot eivät pysty helposti tuottamaan.

Myyntioptimi on nopea ja moneen käyttötarkoitukseen tarpeeksi yksinkertainen työkalu. Esimerkiksi Autopilot-toiminto tekee analysointia hyvin pitkälle itse, jolloin meidän tarvitsee ainoastaan määritellä muuttuvat parametrit. Me hyödynnämme työssämme sujuvasti sekä manuaali- että automaattitoimintoa”, summaa Rautiainen.

 

Lisätietoja palvelusta:
Lisätietoja palvelusta: Kehityspäällikkö Marika Allén, marika.allen [ät] asiakastieto.fi