”Mitä tiukemmat ajat, sitä tarkempaa työtä on tehtävä”

Neopost Finland Oy on postimaksukoneiden Euroopan markkinointijohtaja, jolla on liiketoimintaa 90 maassa ja yhteensä 5 900 työntekijää ympäri maailman. Neopost on onnistunut optimoimaan myynnin kustannuksia ja parantamaan myynnin osumatarkkuutta Asiakastiedon palvelujen avulla.

”Mitä tiukemmat ajat, sitä tarkempaa työtä on tehtävä. On pidettävä huolta, että resurssit juoksevat oikeassa paikassa, ja siihen tarkoitukseen me hyödynnämme Asiakastiedon palveluja”, kertoo Neopostin Sales Manager Tom Berg. Yhteistyö Neopostin ja Asiakastiedon välillä alkoi kaksi vuotta sitten Neopostin asiakasyhteystietojen päivittämisellä.

”Tuoreutimme vanhan asiakastiedostomme, ja sen jälkeen teimme asiakasprofiiliajon, jonka avulla halusimme selvittää minkä tyyppisiä asiakkaita meillä on. Näiden toimenpiteiden avulla saimme kontaktiyhteystietomme ajan tasalle sekä poistettua sieltä yritysten yli- ja alikorostuneisuudet. Sen jälkeen olemme käyttäneet Asiakastiedon kohderyhmälistauksia sekä päivitysajoja tiettyihin segmentteihin”, valaisee Berg käytännön toimenpiteistä viimeisten parin vuoden ajalta.  

Laadukas tieto tehostaa myyntiä

”Syy siihen, miksi päädyimme yhteistyöhön Asiakastiedon kanssa on se, että kokeilimme muita palveluntuottajia, ja totesimme, että Asiakastiedon aineisto on selkeästi laadukkain. Tietojen oikeellisuudessa oli radikaaleja ja selkeästi mitattavissa olevia eroja eri palveluntuottajien keskuudessa”, selventää Berg.

Neopostin markkinaosuus on noussut 25 prosenttia viimeisten parin vuoden aikana, jolloin yrityksessä on optimoitu myynnin kustannuksia, parannettu myynnin osumatarkkuutta ja kasvatettu tarjouskantaa. ”Käytännön tasolla viestinnän kohdentaminen sekä suoramarkkinoinnin että suoramyynnin osalta on onnistunut Asiakastiedon kanssa tehdyn yhteistyön avulla. Pystymme ohjaamaan entistä tarkemmin meidän myyntiponnistelut oikeaan suuntaan. Toki myynnissä täytyy käyttää muitakin työkaluja apuna, mutta ilman toimivaa prospektikantaa se on mahdotonta. Se on se peruskivi minkä päälle tämä kaikki muu on rakennettu”, painottaa Berg.

Tiedonhallintaan ei tarvita armeijaa

Menestyvän myynnin takana on valtava määrä tietoa, mutta yrityksen tietokantojen  pyörittämiseen ei kuitenkaan tarvita armeijaa. ”Meillä on 3 400 asiakasta ja 40 000 yritystä CMR:ssä, mutta asiakastietojen hallitsemiseen riittää yksi ihminen. On tärkeää, että markkinat on segmentoitu selkeästi. Segmentointi taas ei onnistu ilman kunnon tietopohjaa, johon kuuluvat sekä yritys- että markkinatiedot. Kun olemme täydentäneet Asiakastiedolta saamaamme tietoa markkinatiedolla, kuten asiakkaan investointitarvetiedoilla, olemme saaneet työkalun, joka auttaa meitä päivittäisessä myynnin ohjauksessa. Se on meidän kannalta se merkittävin hyöty”, kiittelee Berg.